Středočeská firma ProSpon dokáže na základě CT vyšetření nebo snímku z rentgenu vyrobit individuálně přizpůsobený implantát. Podle 3D modelu jej z titanu vytiskne speciální laserová tiskárna. K pacientovi se dostane v řádu několika dní. Vedení firmy se nyní rozhodlo nahradit část manuální výroby automatizovanou formou. S hledáním nejvhodnějšího řešení pomohl program Středočeského inovačního centra – SIC PLATINN.

ProSpon se zabývá vývojem, výrobou i distribucí implantátů a nástrojů pro ortopedii, traumatologii a chirurgii. Portfolio zahrnuje více než 5 000 výrobků, 50 % produkce míří do zahraničí. „Rádi bychom se technologicky posunuli a nahradili části výrobního procesu, konkrétně broušení a leštění, automatizovanou technologií, například robotickým pracovištěm,“ vysvětluje majitel firmy ProSpon Zdeněk Čejka a dodává: „K tomuto rozhodnutí nás dovedla také pandemie a riziko absence klíčových pracovníků i jejich znalostí o výrobě. Nové technologie by nám měly pomoci s minimalizací rizik a stabilizací procesu.“

Pro návrh nového řešení se firma rozhodla využít spolupráci se zkušeným expertem v programu SIC PLATINN. Jeho cílem je prostřednictvím podpory SIC a sítě expertů vyřešit výzvy související s rozvojem firmy a zlepšit její fungování. Úlohou experta je ve spolupráci s managementem naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy.

V případě firmy ProSpon se jednalo o strategické konzultace a studii proveditelnosti, kterou připravilo výzkumně-vývojové pracoviště CARDAM, zaměřené na aditivní výrobu kovů. „Pro klienta jsme nejprve připravili analýzu současného stavu a rešerši možných řešení,“ popisuje průběh spolupráce Antonín Miller z CARDAM. „Poté jsme navrhli několik variant, včetně podrobného vyhodnocení a kontaktů na potenciální dodavatele.“ Jedním se závěrů studie byl také strategický význam pořízené technologie z důvodu zachování know-how a poměrně vysoká návratnost investice.

„Spolupráce se SIC a CARDAM mi ušetřila spoustu času a hlavně financí, které bych investoval do robotického pracoviště. Díky programu SIC PLATINN jsem zjistil, že existují vhodnější a ekonomičtější řešení. Automatizace nám pomůže rozšířit portfolio produktů a zlepšit služby zákazníkům,“ doplňuje majitel ProSpon Zdeněk Čejka.

SIC i CARDAM jsou členy konsorcia Brain4Industry (B4I), jehož lídrem je Fyzikální ústav AV ČR. B4I se zaměřuje na digitalizaci malých a středních podniků a využití umělé inteligence ve výrobních procesech. Kromě toho nabízí expertizu v oblasti pokročilých výrobních technologií. Mezi hlavní oblasti specializace patří aditivní, plazmatické a laserové technologie, povrchové úpravy nebo matematické simulace. V plánu je také výstavba inovačního centra s testovacím zázemím. “Digitalizace a pokročilé technologie jako 3D tisk a aditivní výroba mají zásadní význam pro to, aby české firmy zvýšily svou produktivitu. V centru B4I se koncentruje expertíza firemních a akademických partnerů, kteří jim s digitální transformací umí pomoci,” doplňuje Petr Voplakal, Digital Transformation Manager ze SIC.

Kromě zavedeného a úspěšného programu SIC PLATINN nabízí Středočeské inovační centrum regionálním podnikatelům novinku v podobě programu INO:EX (Inovuj produkt a Expanduj na trh). „Podporu ve výši až 700 tis. Kč lze využít například pro vylepšení produktu nebo služby, vývoj nových řešení, tvorbu prototypu, ověření poptávky u zákazníků, pomoc s expanzí produktů či firmy na trh,“ říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC a dodává: “INO:EX je určen pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji a inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích.“

Více informací o službách SIC v oblasti digitalizace najdete ZDE