prof. Václav Pačes

prof. Václav Pačes

prof. Václav Pačes Václav Pačes pracuje v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde byl ředitelem. V době budování centra BIOCEV byl koordinátorem jeho vědeckého programu. Jeho skupina byla druhá na světě, která přečetla úplný genom organizmu – viru PZA. Věnuje se...
CARDAM s.r.o

CARDAM s.r.o

Společnost sídlí v Dolních Břežanech a zaměřuje se na činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentální vývoje. Naší lidé se každodenně zabývají vytvářením nových znalostí a produktů, které jsou přínosem jak pro průmyslové partnery, tak pro zástupce z řad...
prof. Pavel Martásek

prof. Pavel Martásek

prof. Pavel Martásek Ředitel centra BIOCEV, absolvent 1. lékářské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a člen Učené společnosti ČR s mnohaletými zkušenostmi s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, USA a v Japonsku. Se jménem Pavla...
Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.

Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.

Do nové budovy vedle výzkumného centra HiLASE se tyto dny stěhuje japonská firma Rigaku, resp. její výzkumně vývojová pobočka Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. (RITE). Rigaku vyrábí rentgenové přístroje a má po světě tři výzkumně vývojová centra. Jedno v...
Věslav Michalik

Věslav Michalik

Věslav Michalik Fyzik, vědec, finanční analytik, později jako výkonný ředitel a člen představenstva. Od roku 2004 je starostou Dolních Břežan, od roku 2012 zastupitelem Středočeského kraje a také předsedou Správní rady STAR. Ve funkci starosty obce Dolní Břežany...
prof. Jiří Neužil

prof. Jiří Neužil

prof. Jiří Neužil Jiří Neužil je český chemik a biolog, který se zabývá biologií nádorových buněk. Je vedoucím Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV) a v Austrálii na Griffith University v Southportu. Se svým týmem objevil několik...