V úterý 23. dubna 2024 navštívil region STAR velvyslanec Singapurské republiky J. E. pan Tan Soo Khoon. Půldenní program zahrnoval návštěvy vědeckých center BIOCEV, ELI Beamlines a HiLASE. Ve Vestci a Dolních Břežanech jednal se zástupci zmíněných institucí o aktuální situaci v obou zemích, např. bezpečnosti, podnikání i životní situaci obyvatel. Hlavním tématem diskuze byly možnosti spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Singapurský nerezidentní velvyslanec v České republice spolu s chotí Jennifer Lee Yim Yoong zahájili svou cestu v biotechnologickém a biomedicínském centrum BIOCEV ve Vestci. V úvodní prezentaci se delegace dozvěděla více o vědecké náplni BIOCEV a především o dosavadních úspěších v oblasti výzkumu rakoviny, neplodnosti a také genové terapii vzácných onemocnění u dětí. Pan velvyslanec se zajímal o způsoby financování výzkumu v ČR. Řeč přišla také na transfer znalostí do praxe a ochranu duševního vlastnictví.

Po krátké exkurzi v Laboratoři molekulární terapie nádorů se delegace přesunula do Dolních Břežan, kde proběhla prohlídka čistých experimentálních laserových prostor v centru HiLASE.

Následovaly prezentace klíčových subjektů inovačního ekosystému STAR. Vědecko-technologický klastr představila jeho ředitelka Jana De Merlier. Vyzdvihla úspěšnou spolupráci vědeckých institucí s inovativními firmami a stále rostoucí výzkumné kapacity, které patří ke špičce ve svém oboru.

„S panem velvyslancem jsme diskutovali konkrétní výzkumné a aplikační oblasti pro společné projekty. Naše debata vedla k tématu udržitelnosti, na které je v Singapuru kladen velký důraz,“ říká Jana De Merlier.

Přednášky laserových center HiLASE a ELI Beamlines se zaměřily na představení svých unikátních technologií a potenciálu ke spolupráci se singapurskými vědci i firmami.

Oficiální návštěvu singapurského velvyslance ve STAR zakončil pracovní oběd, kterého se zúčastnili zástupci všech navštívených center. Tématem debaty byla možnost vytvoření bilateralního programu spolupráce českých a singapurských výzkumných organizacích a firem. To by mohlo pomoci zintenzivnit vzájemnou spolupráci i aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

„Nejdůležitější jsou investice do vzdělávání lidí. Jen díky tomu mohou naše země dlouhodobě prosperovat,“ prohlásil na závěr své návštěvy regionu STAR singapurský velvyslanec Tan Soo Khoon.