Špičková věda

Aplikovaný výzkum

 

Podporujeme rozvoj a spolupráci výzkumných kapacit na globální úrovni. Zajišťujeme jejich provázání na mezinárodní vědecké komunity, staráme se o udržitelnost a soběstačnost i do budoucna. Vytváříme lepší podmínky pro větší propojení výzkumných aktivit v regionu směrem k firmám a potřebám společnosti. Umíme efektivně komercializovat výsledky výzkumu a získávat finanční zdroje na provoz center ze soukromé sféry.

Doc. Jan Brábek

vedoucí Laboratoře invazivity nádorových buněk, BIOCEV

„Naše laboratoř se zaměřuje na molekulární a buněčné mechanismy invazivity nádorových buněk a její plasticity, v této oblasti jsme udělali několik zásadních objevů. V nedávné době jsme definovali a deklarovali novou kategorii protinádorových látek, cílených na inhibici invazivity a metastázování – migrastatika.“

Staňte se

STAR!

Welcome Office

Poskytujeme asistenční služby zahraničním vědcům a jejich rodinám při příchodu do nového prostředí.

Networking

Organizujeme akce určené nejen členům STAR klastru, ale také všem zájemcům o rozvoj inovačního prostředí v regionu.

Tech transfer

Umíme efektivně komercializovat výsledky výzkumu a získávat postupně více finančních zdrojů na provoz center ve STAR