Transfer technologií

Zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi

 

Posilujeme kapacity a kvalitu služeb výzkumných organizací v oblasti transferu technologií, komercializace výsledků výzkumu a tržního ověřování potenciálu jejich technologií a výsledků výzkumu.

Aleš Hála

vedoucí Oddělení transferu technologií, CITT (Centre for Innovation and Technology Transfer), Fyzikální ústav AV ČR

„STAR představuje kvalitní zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Naše centrum se komplexně a systematicky zabývá procesem převádění vynálezů, technických řešení, poznatků a zkušeností z oblasti základního i aplikovaného výzkumu do praktického využití.“

Staňte se

STAR!