„Nebojte se inovací. Přeložte si vznosné pojmy okolo (nejen) inovací do lidštiny, napasujte si je na vlastní firmu a vydejte se vpřed. Buď sami, nebo si na to někoho najděte. Žádné šarlatány, ale doporučené kapacity.“

Jakub Beneš je manažerem Digitálního inovačního HUBu Brain 4 Industry pro Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Dlouhá léta působil v českém průmyslu, od 1996 například ve společnosti Beneš a Lát. Tam byl u všech inovací, které společnost zaváděla, a to jak technologických, procesních, tak digitalizačních. Na všech přiložil ruku k dílu, a tak se dostal k zavádění ERP, APS, MES a dalších. To mu skvělý základ pro stávající pozici, ve které svoje nabyté zkušenosti předává dalším podnikům a podnikatelům. Mezi jeho koníčky patří renovace veteránů a čištění hlavy na motocyklu, k čemuž postupně dovedl i své syny.

Brain4Industry je konsorcium firem a akademických ústavů, které bylo založeno v roce 2019 pro nastavení a prohloubení spolupráce mezi průmyslem a akademickou půdou. Aktuálně má 20 spolupracovníků a stále se rozšiřuje. Základním posláním B4I je nabízet firmám sdílení znalostí, vzdělávání, výchovu odborníků a pomoc s novými technologiemi v oblasti digitalizace, výpočtařiny, optimalizace a aditivních technologiích.

Témata rozhovoru:

  • Jaký je zájem o digitalizaci a automatizaci průmyslu?
  • Co je výstupem testu digitální zralosti či digitálního auditu?
  • Jsme ochotni inovovat?
  • Jak na Průmysl 4.0 i se starším strojovým vybavením?
  • Jaké jsou trendy v nejen českém strojírenství?