Tomáš Mocek převzal ocenění pro osobnost projektu Vizionáři 2021. Tomáš Mocek, vedoucí Centra HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR se stal osobností projektu Vizionáři 2021. Odborná porota ocenila jeho dlouhodobý přínos v oblasti propojování aplikovaného výzkumu v oboru laserových technologií s potřebami praxe.

„Uděleného ocenění si nesmírně vážím a přijímám ho s pokorou jako člen týmu HiLASE. Mám velké štěstí být součástí tohoto kolektivního díla již od samého počátku. Beru to jako zadostiučinění, že se nám společně daří přenášet pokročilé laserové technologie do reálného prostředí firem a tím napomáháme rozvoji českého průmyslu. Právě to mě utvrzuje ve smysluplnosti naší cesty,“ říká Tomáš Mocek.

Soutěž Vizionáři je projektem nevládního sdružení na podporu českého inovačního podnikání CzechInno. Zaměřuje se na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos. Odborná porota, tvořená zástupci renomovaných organizací a společností, ocenila zejména environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie.

„Hlavní smysl soutěže vidím v tom, že může sloužit jako inspirace pro další odvážné lidi, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a mají ambici změnit svět k lepšímu přes inovace a převratné technologie. Měl jsem velkou radost ze všech projektů oceněných vizionářů, kteří se sešli na slavnostním předávání. Věřím na efekt sněhové koule, protože bez dostatečného množství takových průkopníků bude naše společnost stagnovat. Pro mě jsou inspirací osobnosti jako např. bratři Wrightové, Steve Jobs, Elon Musk nebo Martin Wichterle,“ doplňuje Tomáš.

Na dotaz, jak se vidí Tomáš v roli vizionáře, odpověděl: „Nedokážu sám sebe hodnotit v roli vizionáře. Zatím se mi ale vždy osvědčil následující postup: identifikace (velké)  příležitosti, okamžité zahájení prvních kroků a připravenost na rychlé a nečekané změny. Možná proto se řídím mottem ‚Implement today, perfect tomorrow‘. Iniciativnost, otevřenost a flexibilitu totiž považuji za základní principy pro úspěšnou realizaci jakékoli vize. Profesor Milan Zelený, jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů, tento postup nazval Strategie prvního kroku a já se tím snažím řídit“.

Zdroj: Centrum HiLASE

Česká protirakovinná látka účinkuje na diabetes 2. typu. Tým vědců a lékařů z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV a Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze prokázal pozitivní vliv látky MitoTam na diabetes 2. typu. Výzkum publikoval prestižní časopis Nature Communications.

Diabetes 2. typu (D2T) byl u myších modelů vyvolán šestiměsíční vysokotukou dietou. „Po aplikaci MitoTam klesla tělesná hmotnost téměř na úroveň myší na kontrolní dietě. Došlo také ke snížení glukózy v krvi i produkce inzulinu, což naznačuje potlačení inzulinové rezistence,“ říká prof. Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie (Biotechnologický ústav AV ČR v centru BIOCEV). „Mimořádný účinek vykázala látka také u jater, které kvůli ukládání tuku během diabetu ztrácejí funkci a dochází k jejich postupné cirhóze,“ dodává prof. Neužil.

Látka MitoTam, působící na mitochondrie (energetické zdroje) rakovinných buněk, nedávno prošla první fází klinických testů. Trvala dva roky a podílela se na ni VFN v Praze. Do klinického testování byli zařazeni pacienti se solidními a metastatickými nádory.

Největší benefit se ukázal u pacientů s nádorem ledvin. V jednom z případů došlo ke zmenšení karcinomu až 30ti násobně. Druhá fáze by mohla začít již příští rok. Vývoj látky MitoTam je společným projektem BTU AV ČR a Griffith University v australském Queenslandu.

„V těsné spolupráci s Klinikou diabetologie IKEM jsme zjistili, že právě působením na mitochondrie, zabíjí MitoTam buňky, které mají charakteristiku stárnoucích, tedy méně funkčních buněk a které se hojně vyskytují u některých chorob, mezi nimiž je také D2T. Poznatky o MitoTam z jeho testování na pacientech s nádory mohou
velmi přispět k jeho případnému využití v léčbě diabetu 2. typu,“ vysvětluje prof. Jiří Neužil.

Zdroj: BIOCEV

Laserové paprsky EL I Beamlines spojily oba konce Karlova mostu. Výzkumné centrum ELI Beamlines oslavilo společně se Signal Festivalem Mezinárodní den světla. Symbolická monumentální instalace protnula laserovým paprskem oba konce Karlova mostu. Organizátoři chtěli upozornit na nezastupitelnou roli vědy, která neustále zlepšuje život na naší planetě. Symbolicky se rozsvítily také barvy ukrajinské vlajky.

V roce 2017 byl 16. květen organizací UNESCO ustanoven jako Mezinárodní den světla, od následujícího roku se pak tato událost slaví napříč kontinenty. Výzkumné centrum ELI Beamlines a Signal Festival oslavili Mezinárodní den světla společně již podruhé. Laserové paprsky, které propojily Staré Město a Malou Stranu, připomněly 62 let, které uplynuly od 16. května 1960, kdy americký fyzik a inženýr Theodore Maiman úspěšně spustil vůbec první laser na světě. Lasery za tuto krátkou dobu našly uplatnění ve všech oblastech lidské činnosti. Aplikace vynálezu využíváme v průmyslu při zpracování materiálů a opracování povrchů, 3D tisku, elektronice, přenosu rychlého internetu pomocí optických vláken, a je tak nezbytnou technologií pro průmysl 4.0 či autonomní vozidla. Lasery jsou přesným a bezpečným nástrojem využívaným v medicíně, ať už chirurgii, korekci očních onemocnění, dermatologii, nebo stomatologii. Stále častěji je možné se s lasery setkávat při audiovizuálních show a umění.

„Symbol „dvojky“, dvou paprsků navzájem se protínajících je pro nás více než příznačný. Loni touto dobou vzniklo evropské laserové konsorcium ELI ERIC, které zastřešuje dva pilíře panevropské výzkumné infrastruktury ELI. Dva vysoce intenzivní lasery, jaké jsou provozovány v ELI Beamlines, jsou potřebné k prolomení vakua a vzniku hmoty z ničeho. Jedná se o jeden z vlajkových experimentů, který v ELI Beamlines připravujeme,“ říká Roman Hvězda, vedoucí centra ELI Beamlines.

Zdroj: ELI Beamlines