Poradenství

Pro začínající i zkušenější podnikatele, obce i výzkumné organizace

Jak začít podnikat ve STAR? Jak využít služeb lokálních výzkumných organizací? Máte zájem spoluprácovat na rozvoji obce? Pomáháme řešit všechny otázky týkající se byznysu, výzkumu i regionálního rozvoje. Elektronicky i osobně. Kontaktujte nás.

Rut Bízková

Úřad vlády ČR

„STAR region je příkladem nejen pro Česko. Vytváří se zde ekosystém založený na propojení výzkumu, ve kterém jsme dlouhodobě velmi silní (zejména – ale nejen – lasery), se zájmem nových firem i velkých zahraničních partnerů, s podporou místní komunity. Těsně za hranicemi Prahy vzniká něco, co může do Česka soustředit zájem celého světa.“

Jak se stát součástí

STAR?