GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete STAR Research & Innovation Cluster, z.ú., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČO: 04128371, č. účtu 2111601449/2700 (dále jen „správce“ nebo „správce údajů“), aby použil vaše osobní údaje. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) Vás tato stránka informuje o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše údaje využíváme, jaká jsou Vaše práva týkající se využívání Vašich osobních údajů z naší strany a jak je u nás můžete v souladu s nařízením GDPR uplatnit.

 Jaké informace o vás shromažďujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v námi vedených záznamech, které zahrnují: e-mail, celé jméno, telefon, adresu a další údaje, které vyplníte na našich stránkách. Abychom mohli zpracovat vaši žádost, potřebujeme, abyste nám je poskytli jako první. V uživatelské evidenci zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém nám je poskytnete při odesílání formulářů nebo registraci či úpravě svého profilu. Vedení databáze uživatelů je v našem oprávněném zájmu. D, kromě toho databáze umožní jednotlivým zákazníkům také udržovat a spravovat svůj profil v rámci procesu registrace na webových stránkách. Kromě registračních účelů používáme tuto databázi také k identifikaci osob při jednání se střediskem služeb zákazníkům, při vyřizování reklamních sdělení při vyřizování objednávek ve výdejnách nebo pro marketingové účely (více o nich níže). Informace dále používáme pro zpracování pro marketingové účely. Tyto osobní údaje podrobně popisujeme níže. Osobní údaje pro účely registrace uživatele uchováváme po dobu 5 let od poslední objednávky, kterou jste učinili.

Abychom vám mohli poskytnout odpovídající technickou podporu při používání našich webových stránek, uchováváme také technické údaje o zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky (prohlížeč, který používáte, zařízení, ze kterého na naše webové stránky přistupujete, a operační systém, který používáte). Poskytování technické podpory je v našem i vašem oprávněném zájmu.

Tyto informace jsou součástí našich interních protokolů a nepoužíváme je k jiným účelům než k poskytování technické podpory, nicméně z technických důvodů je musíme uchovávat po dobu trvání námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tedy tyto údaje o vás vymažeme po 5 letech od data vaší poslední objednávky.

Jak používáme údaje pro marketingové účely?

Pro marketingové účely zpracováváme vaše kontaktní údaje, které vyplníte při vyplňování formulářů na našich webových stránkách nebo při odběru obchodních sdělení, které používáme k zasílání obchodních sdělení a k tomu, aby sdělení, která vám zasíláme, byla relevantnější. Snažíme se, aby se vám informace, které vám zasíláme, líbily a inspirovaly vás, proto je pro nás důležité znát vaše reakce na tato sdělení a uchováváme si zpětnou vazbu o nich. Z odběru našich obchodních sdělení se samozřejmě můžete kdykoli odhlásit přímo v přijatém e-mailu. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již nebudeme vaše kontaktní osobní údaje používat k zasílání obchodních sdělení.

 

Abychom vám mohli poskytnout co nejpříjemnější prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat naše služby, ukládáme údaje, které nám pomáhají zajistit, abychom věděli, co vás konkrétně zajímá a co se vám na nás líbí. Nechceme vám nabízet zboží, které vás nezajímá a není ve vašem stylu. Naopak vás chceme upozorňovat na novinky vašich oblíbených produktů nebo slevy ve vámi preferovaných kategoriích. Proto potřebujeme mimo jiné vědět, co si na našich webových stránkách nejčastěji prohlížíte, co si objednáváte, co kupujete nebo dokonce jaké zboží vracíte a proč.

Všechny osobní údaje používané v marketingu používáme na základě oprávněného zájmu a uchováváme je pro marketingové účely po dobu 5 let od vaší poslední objednávky. Protože jsme si vědomi toho, že údaje o tom, co vás konkrétně zajímá, co se vám na nás líbí a vaše zpětná vazba na marketingová sdělení, která vám zasíláme, mohou být vnímány jako citlivější údaje, uchováváme je pouze po dobu 2 let od jejich obdržení.

Komu údaje předáváme?

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro naše interní účely, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré potřebné služby týkající se osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, ale využíváme také služeb třetích stran (specializovaných společností). S třetími stranami, kterým vaše osobní údaje předáváme, máme uzavřenou smlouvu, na jejímž základě jsme schopni zajistit a chránit vaše práva na ochranu údajů.

Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které používáme pro naši činnost, jako je např.:

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko,
  • MailChimp / The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně za účelem dalšího zpracování.

PŘEDÁNÍ DO TŘETÍ ZEMĚ

Správce používá společnost Mailchimp, která sídlí v USA.

USA jsou zemí, která podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje odpovídající ochranu. Provozovatel online aplikace Mailchimp poskytl odpovídající záruky a zabezpečení OÚ a zaručuje, že zpracovává OÚ v souladu se zásadami GDPR.

Správce nemá v úmyslu OÚ dále předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace země nebo mezinárodní organizace. Někteří příjemci však mohou mít servery umístěné mimo EU (Google, LinkedIN, Facebook). Tyto servery se mohou nacházet ve Spojených státech amerických (USA). Společnosti se sídlem v USA, které mají přístup k OA, jsou certifikovány v rámci systému ochrany soukromí nazvaného v Private Schields a jsou považovány za společnosti poskytující odpovídající úroveň ochrany.

Kam data ukládáme?

Údaje jsou uloženy na záložních serverech společnosti INTERNET CZ, a.s. – FORPSI, Ktiš 2, 384 03, Česká republika. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací naleznete přímo na webových stránkách datového centra.

Jaká práva vám GDPR dává a jak je u nás využít

Právo na přístup k informacím a právo na opravu

Kdykoli v budoucnu nás můžete požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a to zasláním zprávy na adresu info@www.star-cluster.cz  V případě, že vaše údaje zpracováváme, můžeme na vaši žádost nad rámec informací uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách, těchto zásadách ochrany osobních údajů a dokumentu obsahujícího údaje o používání souborů cookie, informovat vás také o všech třetích stranách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud od vás osobní údaje nezískáme, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, kde jsme vaše osobní údaje získali.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na to upozornit zasláním zprávy na adresu info@www.star-cluster.cz a my poté nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost sami opravit své osobní údaje úpravou svého profilu. V případě, že byste chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro poskytování námi poskytovaných služeb, stačí je znovu vyplnit na příslušném místě editace profilu. Na základě písemné žádosti zaslané našemu oddělení služeb zákazníkům je možné požádat o vymazání vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

I když vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování, včetně námitky proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Můžete tak učinit zasláním zprávy na adresu info@www.star-cluster.cz. Pokud takovou námitku vznesete, bez zbytečného odkladu posoudíme, v jakém rozsahu můžeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. potvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování vašich osobních údajů oproti námitkám, které jste vznesli, a jak budeme s vašimi osobními údaji do té doby nakládat. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, dokud neprokážete naše oprávněné důvody pro zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoli zpracování vašich osobních údajů, včetně výmazu, tj. abychom s nimi přestali nakládat: Pokud nám dáte vědět, že námi shromážděné osobní údaje jsou nepřesné, a to až do ověření jejich přesnosti. Pokud je zpracování vašich osobních údajů neoprávněné a vy namísto žádosti o jejich výmaz požádáte zasláním zprávy na adresu info@www.star-cluster.cz o omezení jejich používání. Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme k poskytování našich služeb, ale vy je potřebujete k uplatnění svých práv. Pokud vznesete námitku proti zpracování podle výše uvedeného odstavce, dokud neověříme, že naše důvody pro zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na výmaz osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje, ačkoli zpracování již není nezbytné pro účely, pro které jsme je získali; a/nebo pokud vznesete námitku podle výše uvedeného odstavce a my vám nejsme schopni prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami nebo výkonem či obhajobou právních nároků ;, a/nebo údaje se zpracovávány protiprávně z jakéhokoli jiného důvodu, máte právo požadovat, abychom takto zpracovávané osobní údaje vymazali bez zbytečného odkladu poté, co jste nás o těchto skutečnostech informovali zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@www.star-cluster.cz Údaje však nesmíme vymazat ani na vaši žádost, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění některé z našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo obdržet údaje ve strojově čitelné podobě

Pokud nás požádáte o poskytnutí námi zpracovávaných osobních údajů zasláním zprávy na adresu info@www.star-cluster.cz, zašleme vám je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. * .xls, * .csv nebo podobném formátu). Pokud nás požádáte o zaslání vašich osobních údajů jinému správci údajů, samozřejmě vaší žádosti vyhovíme.

Právo kdykoli se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že si od nás již nepřejete dostávat obchodní sdělení, můžete se z jejich zasílání odhlásit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo úpravou odběru ve svém profilu vytvořeném registrací na našich webových stránkách.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

V případě, že vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rámci našich speciálních propagačních akcí, můžete tento souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. Svůj souhlas můžete odvolat buď způsobem blíže popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@www.star-cluster.cz

Kontaktujte nás na adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Naším DPO je Petr Solil, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@www.star-cluster.cz

Právo podat stížnost u DPO

Pokud podle vašeho názoru neplníme všechny naše zákonné povinnosti vyplývající v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, obraťte se na naše centrum péče o zákazníky. Pokud by vám snad naši kolegové nebyli schopni pomoci, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, emailem na adresu posta@uoou.cz nebo jakýmkoli jiným způsobem, který bude Úřad pro ochranu osobních údajů akceptovat.

Další informace o Úřadu naleznete na internetových stránkách https://www.uoou.cz