THE ‚CITI‘- Czech-Israeli Tech Initiative

19. listopadu 2018 dorazil do Prahy izraelský profesor Simon Litsyn, který stál u zrodu a vývoje USB. Světově uznávaný expert na oblasti elektroniky a počítačových věd má na svém kontě přes 60 registrovaných patentů. Sám je zakladatelem jednoho z nejúspěšnějších izraelských start-upů v oblasti baterií, firmy StoreDot. Dlouhodobě se věnuje lektorské a mentorské činnosti. Prahu navštíví u příležitosti Česko-izraelského workshopu o inovacích a podnikání.

„Vzdělání pro inovace“ je název úvodní přednášky profesora Simona Litsyna, který tímto oficiálně zahájí týdenní workshop pořádaný ČVUT a neziskovou organizací STAR Research & Innovation Cluster. Akce se koná pod záštitou a s podporou ambasády Státu Izrael v Praze.

Devět špičkových izraelských lektorů v čele s prof. Litsynem bude celý týden školit třicet zástupců z ČVUT a výzkumných center z regionu STAR – ELI Beamlines, HiLASE a BIOCEV. Odborný program koordinuje zkušený izraelský mentor a inovátor Oren Simanian.

„Pro Českou republiku je Izrael v řadě oblastí vzorem. Izraelci samotní považují za své základní předpoklady úspěchu touhu po poznání, odvahu riskovat, asertivitu, komunitní nastavení,“ říká Věslav Michalik, předseda správní rady STAR. „Kromě toho ale hraje zásadní roli kvalitní vzdělávací systém. Izraelské univerzity a výkumné instituty patří ke špičce jak v technickém vzdělávání, tak v přenosu aplikovaného výzkumu do praxe.“

Unikátnost workshopu spočívá v jejím formátu. Všichni lektoři přicházejí s praktickými zkušenostmi se zakládáním a rozvojem firem, popř. působí v mezinárodních společnostech. „Naším cílem je připravit pro účastníky konkrétní příklady úspěšné praxe, v rámci tematicky zaměřených interaktivních bloků je postupně zapojit do plánování a rozjezdu virtuálních podnikatelských aktivit,“ dodává Věslav Michalik.

Projekt také navazuje na loňskou akci, které odstartovala Česko–izraelskou inovační iniciativu. Ta by měla do budoucna přijít s konkrétními případy česko – izraelské spolupráce mezi výzkumnými a komerčními institucemi.