prof. Václav Pačes

prof. Václav Pačes

Úspěšné příběhy Václav Pačes pracuje v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde byl ředitelem. V době budování centra BIOCEV byl koordinátorem jeho vědeckého programu. Jeho skupina byla druhá na světě, která přečetla úplný genom organizmu – viru PZA. Věnuje se genomice...