GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

 

Vyplnením kontaktného formuláru, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete STAR Research & Innovation Cluster, z.ú., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 04128371, č. ú. 2111601449/2700  (ďalej len ako „Správca“ či „Správca osobných údajov“) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

V evidencii spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, celé meno, telefón, adresa a ďalšie informácie, ktoré vypĺňate na našich stránkach. Uvedenie najprv potrebujeme pre vybavenie vašej žiadosti. V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri odoslaní formulárov či registrácii či úprave profilu. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov. D, navyše databáza tiež umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať Váš profil v rámci registrácie na webových stránkach. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pre identifikáciu osôb pri rokovaní so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávok na výdajniach či na marketingové účely (o tých sa viac dozviete nižšie). Uvedenie ďalej využívame pre spracovanie na marketingové účely. Opisu týchto osobných údajov sa detailne venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Aby sme Vám mohli poskytnúť primeranú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme si aj technické údaje o zariadení, ktoré k prístupu na náš web využívate (prehliadač, ktorý využívate, zariadenie, z ktorého pristupuje na náš web, a operačný systém, ktorý využívate) . Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme.

Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a na iný účel, než poskytovanie technickej podpory ich nevyužívame, napriek tomu je z technických dôvodov musíme udržiavať po celú dobu životnosti nami spracovávaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

 

Ako dáta využívame pre marketingové účely?

Na marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri formulároch na našom webe alebo pri prihlásení na odber obchodných správ a ktoré využívame na zasielanie obchodných správ a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Snažíme sa, aby Vás informácie od nás bavili a boli Vám inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať svoju reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu o nich uchovávame. Odber našich obchodných oznámení samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v prijatom emaily. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už Vaše kontaktné osobné údaje k zasielaniu obchodných oznámení využívať nebudeme.

Aby sme Vám mohli sprostredkovať čo najpríjemnejší zážitok pri prehliadaní nášho webu a aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby, ukladáme si dáta, ktoré nám pomáhajú zaisťovať, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči. Nechceme Vám ponúkať tovar, ktorý Vás nezaujme a nie je to Váš štýl. Chceme Vás naopak upozorňovať na novinky vašich obľúbených produktov alebo na zľavy vo Vami preferovaných kategóriách. Preto potrebujeme okrem iného vedieť, čo si na našom webe najčastejšie prezeráte, čo objednávate, čo nakupujete alebo aj to, aký tovar vraciate a prečo.

 

Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely je uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky. Pretože si sme vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení môžu byť vnímané ako citlivejší dáta, ukladáme ich iba po dobu 2 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.

 

Komu dáta predávame? 

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Všetky potrebné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme iba vlastnými silami, využívame aj služby tretích strán (špecializovaných spoločností). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzavretú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  Vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré využívame pre naše fungovanie, ako napr .:

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko,
  • MailChimp / The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

  Žiadnej tretej strane pritom osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

   

  PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

  Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

  USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmyslel zásad GDPR.

  Prevádzkovateľ nezamýšľa už ďalší prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a sú považované za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

  Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

   

   Kde dáta uchovávame?

   

  Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Karadžičova 12m, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Zabezpečenie dátového centra je plne v súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

  Prístup k systémom poskytujúcich zabezpečovanie dočasných osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných používateľov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné. Patriť medzi ne môžu napríklad zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej starostlivosti, vybavovanie objednávok a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktorý k svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracúvajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratí k Vašim osobným dátam prístup.

   

  Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

  Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

  Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás, na Vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o užívaní súboru cookies, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

  Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

   

  Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

  Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukáže, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

   

  Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

  Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať: Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti. Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnenej a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz o obmedzenie ich použitia. Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

   

  Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

  V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali; a / alebo, ak Vy vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov ;, a / alebo údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz takto spracovávané osobné údaje vymazali. Uvedenie však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

   

  Právo na poskytnutie údajov vo strojov čitateľnej forme

  Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. * .xls, * .csv, alebo v obdobnom formátu). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

   

  Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

  V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielanie zamedziť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámení, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

   

  Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním informačných a obchodných oznámení

  V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodov. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie opísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@www.star-cluster.cz.

   

  Kontakt na nás na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údaju (DPO)

  Poverencom pre ochranu osobných údajov je Petr Solil, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: info@www.star-cluster.cz.

   

  Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

  V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše Centrum zákazníckej starostlivosti. Pokiaľ by Vám snáď naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

  Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk