Za velkého zájmu vědecké komunity a klíčových agentur probíhá ve výzkumném centrum ELI Beamlines dvoudenní akce s názvem Dialog USA-ELI. Hlavním cílem setkání je navázat na dosavadní výbornou spolupráci při budování celosvětově unikátních výzkumných center ELI a identifikovat možnosti další spolupráce s ELI jak na úrovni výzkumných institucí a univerzit, tak na vládní úrovni.

Akce organizované z podnětu amerického ministerstva zahraničí se účastní zástupci amerických vládních agentur (Department of Energy, National Science Foundation, či Air Force Office of Scientific Research) stejně jako řada významných osobností z amerických výzkumných organizací a univerzit. Záštitu nad akcí převzal americký velvyslanec v České republice Stephen King.Pozvání jako hlavní řečník přijal držitel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2018 Gerard Mourou, který je jedním z ideových otců ELI a díky svému dlouholetému působení v amerických a evropských výzkumných organizacích je nejlepším případem možných synergií ve využívání kapacit a spolupráce obou výzkumných komunit.Udělení Nobelovy ceny za inovace v laserových technologiích je dokladem mimořádného potenciálu, který tyto technologie mají pro oblast výzkumu a současně pro široké průmyslové a společenské využití.

Za českou vládu se akce účastní náměstek ministra školství Pavel Doleček.

Program dvoudenní akce se skládá z řady přednášek a diskusních panelů, které cílí na identifikování konkrétních možností využití ELI infrastruktury americkými výzkumnými týmy a možnosti zapojení Spojených států amerických na provozu a případně formálních strukturách ELI.

Tato akce potvrzuje, že ELI již nedlouho po svém otevření hraje významnou roli na poli evropské i světové vědy“ doplňuje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

TZ_US-ELI-Dialogue