„Co potřebuje český průmysl?“ Téma, o kterém hovořil první host v rámci akce STAR Guest – pan Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a také člen správní rady STAR klastru. Debata proběhla 30. května 2019 v Informačním centru v Dolních Břežanech a zúčastnili se jí zástupci místních firem, výzkumných organizací i obcí.

Dalším očekávaným hostem bude koncem září 2019 paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a členka správní rady STAR klastru. 

STAR Guest je série setkání s osobnostmi průmyslu, politiky, vědy a výzkumu, inovací i kulturního života. Cílem je poskytnout členům STAR klastru možnost pohovořit s odborníkem na dané téma a v neposlední řadě i networking v rámci regionu STAR.