Za přítomnosti předsedkyně Akademie věd České republiky Evy Zažímalové proběhlo 4. srpna 2022 slavnostní poklepání na základní kámen stavby inovačního centra konsorcia Brain4Industry. To bylo nedávno zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace EDIH (zpráva ZDE).

Brain4Industry společně založil Fyzikální ústav Akademie věd, Ústav termomechaniky AV ČR, Středočeské inovační centrum, společnost Cardam Solution a STAR klastr. Cílem B4I je pomáhat malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucí k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání značky EDIH bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech. STAR klastr bude mít na starost oblast vzdělávání, networkingu a komunikace.