Člověk byl stvořen k tomu, aby svět obohacoval nápady. Protože se mu chce žít stále dokonaleji, komfortněji, touží po jistotách, ale také samozřejmě po zdraví, úspěchu, seberealizaci. Rovněž chce po sobě zanechat stopu, která má smysl pro štěstí dalších generací. V Čes­ké republice je nespočet firem, které pohled do budoucnosti vysílají s rychlostí světla, noblesou i pokorou. Mnoho jich je sdruženo v Asociaci výzkumných organizací, jež se snaží prosazovat takové myšlenky do výzkumu, vývoje a praxe, aby lidstvo, ekonomika i cíle celospolečenské zatím jen těžko definovatelné postoupily o krok dále. Pražská firma EXBIO Praha, a.s., je jednou z nich.

Představila nám ji Mgr. Jolana Vosáhlová, Ph.D., Director, Sales Department, a Mgr. Miroslav Benko, Product Development Department (na snímku):

Nač se zaměřuje firma EXBIO?

Jolana Vosáhlová: Od založení v roce 1990 se naše společnost specializuje na vývoj a výrobu reagencií a souprav využívajících monoklonální protilátky. Monoklonální protilátky jsou bílkoviny tvořené imunitním systémem za účelem rozpoznání cizích struktur, jako například bakterií, virem napadených buněk, rakovinových buněk atd. EXBIO se zaměřuje zejména na výrobu produktů určených pro klinické diagnostické laboratoře využívající průtokovou cytometrii – metodu, která umožňuje identifikovat a dělit buňky jednu za druhou podle jejich specifických parametrů. Tyto produkty jsou využívané v hematologických, onkologických a imunologických laboratořích a také ve výzkumných laboratořích po celém světě. Naším mottem je: Helping our customers to clearly see every cell in the flow.

Působíte v Asociaci výzkumných organizací, tedy se zabýváte aplikovaným výzkumem a snažíte se o rychlé zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Co se v poslední době podařilo?

Jolana Vosáhlová: V našem oboru je aplikovaný výzkum hnacím motorem vývoje nových produktů, které zákazníky osloví. Někdy je k dispozici teoreticky zajímavá idea, ale naráží na požadavky klinické laboratoře, které nemají možnosti výzkumného pracoviště. Musíme umět aplikovaný výzkum se specifickými požadavky zákazníka efektivně propojit. V tomto směru považujeme za obrovský úspěch vývoj technologie sušení protilátkových panelů „ušitých“ klinické laboratoři na míru. EXBIO tuto technologii uvedlo na trh pod názvem Dry Reagents.

Na základě svých potřeb, možností a limitací si klinická laboratoř sestaví panel přesně na míru a naše firma EXBIO jej následně podle jejího „receptu“ vyrobí technologií Dry Reagents. Pro klinickou laboratoř tato technologie přináší významné zjednodušení a zrychlení testů, snížení rizika chyb a zvýšení validity obvykle složitého a drahého laboratorního testu.

Jsou údajně tři firmy na světě, které unikátní technologii zvládají, dvě jsou v USA a třetí je EXBIO. Co z toho pro vás plyne?

Jolana Vosáhlová: Především je to nesmírná výzva. Otevírá se před námi významný prostor na trhu, který nás může ekonomicky posílit v dalším rozvoji společnosti.

Také je to důležité z hlediska prestiže, protože se dostáváme mezi světovou špičku výrobců moderních nástrojů diagnostiky lymfomů a leukémií, které mohou zkrátit čas čekání pacienta na případnou léčbu, a tedy i zvýšit šanci na její úspěch. S tím však souvisí i nesmírná odpovědnost za nejvyšší kvalitu materiálů, procesů případně ovlivňujících bezpečí a zdraví pacienta. A toho jsme si v EXBIO samozřejmě plně vědomi.

Na základě revoluční metody, již jste vyvinuli, se nyní vyrábějí zkumavky určené k diagnostice pacientů?

Miroslav Benko: Ano, je to tak. Již několik klinických laboratoří v České republice úspěšně využívá naše zkumavkové panely pro onkologickou nebo imunologickou diagnostiku stavu pacienta a také pro monitorování stavu pacienta z důvodu možného relapsu nemoci. Produkci těchto zkumavek se specificky věnuje jedna část výrobního oddělení s prostory vyhrazenými pouze pro výrobu technologií Dry Reagents.

Dříve musel laborant, který provádí podrobné cytometrické vyšetření krve pacientů, prakticky pro každý vzorek míchat svůj vlastní koktejl reagencií. To je nesmírně náročné na čas, stejně jako na přesnost pipetování, hrozí i velké riziko chyby, zvlášť při větším množství analýz. S naší technologií Dry Reagents místo toho sáhne po zkumavce, která na svém dně obsahuje v podobě sušené pelety vše potřebné a byla vyrobena za vysoce standardizovaných podmínek. Pro laboratoř to znamená nesmírnou úsporu času i práce. Na straně pacienta to představuje zkrácení doby čekání na výsledky, tedy i časnější nasazení případné léčby, a současně zvýšení spolehlivosti výsledků.

Znamená to tedy, že z této diagnostické metody mají největší užitek lidé trpící leukémií, v jejichž případě lze přesněji určit, o jaký druh choroby jde, a také ji tedy přesněji a cíleněji léčit?

Miroslav Benko: Rozmanitost hemato-onkologických onemocnění je vysoká, a navíc může být ovlivněná ještě specifickými mutacemi onkogenů u pacienta. Laboratorní diagnostika v tomto směru za poslední roky významně pokročila a s pomocí této nové metody umožňuje stanovení a monitorování diagnózy pacienta s vysokou diagnostickou specifitou a citlivostí, a zkrátit tak čas mezi diagnózou a zavedením léčby pacienta. Při vývoji in vitro zdravotnických prostředků pro laboratorní diagnostiku se klade nejvyšší důraz na užitek pro pacienta s ohledem na minimalizování rizik pro něj, které z diagnostické metody plynou – primárně pak nesprávná první diagnóza, a tím i prodloužení stavu, po dobu kterého není pacient správně léčen.

Naše slova potvrzuje i profesor MUDr. Tomáš Kalina, PhD., z CLIP centra KDHO při FN Motol – náš významný partner ve vývoji reagencií a postupů pro klinickou průtokovou cytometrii: „Onemocnění krvetvorby (leukémie a imunodeficience) v dětském věku jsou hlavním zaměřením naší cytometrické laboratoře CLIP-Cytometrie Kliniky dětské hematologie a onkologie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Na míru vytvořené koktejly zasušených fluorescenčně značených protilátek Dry Reagents od firmy EXBIO pro nás znamenají úsporu času a zvýšení preciznosti při přípravě vzorků. Umožňují nám převedení náročných výzkumných cytometrických testů, které vyvíjíme výzkumně do rutinního použití v každodenní diagnostické praxi. Flexibilita, rychlost a kvalita jsou takto skloubené pro optimální diagnostickou péči o naše pacienty.“

Jak vás ovlivnila epidemie covid-19? Daly by se vaše poznatky také aplikovat při zvládání covidu?

Jolana Vosáhlová: S nástupem epidemie covid–19 se situace na trhu s imunologickými reagenciemi poměrně významně změnila. Řada akademických institucí omezila až úplně zastavila výzkum, klinické laboratoře omezily diagnostická vyšetření – jednak ubylo pacientů a na druhou stranu bylo třeba zavádět novou diagnostiku právě onemocnění covid-19.
EXBIO díky zkušenostem s vývojem sušených reagencií dokázalo na tuto situaci pružně zareagovat a v rekordně krátkém čase, ještě na počátku první vlny, jsme připravili dvě soupravy pro cytometrické vyšetření stavu imunitního systému infikovaných pacientů.

Miroslav Benko: Tyto soupravy s názvem DryFlowEx jsou určené ke sledování specifické odpovědi a reakce imunitního systému a zastoupení paměťových bílých krvinek odpovědných za rozpoznání a boj s buňkami infikovanými virem u pacientů s virovým onemocněním, jakým je i covid-19 způsobený virem SARS-CoV-2. Naše soupravy byly použity například v rámci české klinické studie vlivu léku Isoprinosine pro léčbu nemoci covid-19 s těžkým průběhem či v komplexním imunometabolickém profilování pacientů s těžkým průběhem covid-19.
Soupravy mají ale širší možnost uplatnění – v rutinním provozu je využívají některé laboratoře specializované na diagnostiku imunodeficiencí a je zde i předpoklad, že tyto reagencie bude možno využít i pro sledování imunitní odpovědi pacientů po vakcinaci.

Kdo jsou vaši zákazníci? Pokud vím, hodně také exportujete…

Jolana Vosáhlová: Na lokálním trhu – tedy v České a Slovenské republice – realizujeme zhruba jednu pětinu našich celkových prodejů. Většinu obratu tedy tvoří export do zahraničí. Část produktů prodáváme pod značkou EXBIO, a to zejména prostřednictvím naší mezinárodní sítě distributorů. Významnou část produkce dodáváme našim OEM partnerům, kteří produkty nabízejí pod svou privátní značkou, a v neposlední řadě dodáváme monoklonální protilátky i jako surovinu pro výrobu finálních produktů jiným světovým výrobcům produktů pro vědu, výzkum a klinickou diagnostiku. Takováto diverzifikace portfolia nám pomáhá ustát případné fluktuace na trhu, ke kterým čas od času dochází.

Jaké výzvy vás čekají v nejbližší době?

Miroslav Benko: Velice nás nyní zaměstnává změna evropské regulace in vitro diagnostických zdravotnických prostředků. To je téma, se kterým se musí nyní poprat jak všichni výrobci diagnostických reagencií, tak i všechny klinické diagnostické laboratoře. Požadavky spojené s touto změnou jsou pro EXBIO vekou výzvou, ale i poměrně velkou zátěží, jak z hlediska finačních, tak i personálních zdrojů. Ale počítali jsme s tím a jsme připraveni uspět.

Jolana Vosáhlová: A druhou výzvou je dokončení výstavby dvou nových pavilonů o rozloze 3500 a 500 m2 určených pro výrobu, logistiku a administrativu v areálu EXBIO ve Vestci u Prahy. Budovy budou spolu s investicemi do vyspělých technologií sloužit k rozšíření výroby monoklonálních protilátek pro diagnostické použití podle požadavků na regulace výroby (cGMP, ISO13485) a vzniku 20 nových kvalifikovaných pracovních míst. Na tuto akci získala společnost investiční pobídku od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: iProsperita,cz, autorka: Eva Brixi, 2. 8. 2021