Už více než devět let pracuje Michael Vích jako PR manažer laserového centra ELI Beamlines. Má na starost kontakt s veřejností, organizuje návštěvy zahraničních delegací, ale také se podílí na popularizačních akcích, při kterých se nejintenzivnější laserový systém na světě otevírá (nejen) obyvatelům Dolních Břežan.

Od září proběhly v ELI Beamlines dvě významné akce pro veřejnost – Noc vědců a Týden Akademie věd ČR. Co je jejich hlavním cílem?

Noc vědců, to je celoevropská popularizační akce oživující v jeden večer stovky budov vědeckých ústavů, univerzit, hvězdáren a dalších institucí, do kterých se běžný smrtelník jen tak nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, zkouší efektní experimenty, netradiční workshopy a jdou do hloubky aktuálních témat. Nosným tématem letošního ročníku byl ČAS.

Jaký program jste pro návštěvníky připravili? Co speciálního mohli vidět?

Program byl i letos velmi bohatý, návštěvníci měli možnost, kromě tradičních vědeckých přednášek a prohlídek laserových hal, vyzkoušet si náš simulátor generování petawattových laserových pulzů, zhlédnout simulace vědeckých experimentů vysílané na stěnu laserové budovy.

Jako novinku jsme měli pro děti připraven samostatný prostor v rekonstruované Stodole, pojatý jako herní zóna, kde byla možnost vyzkoušet si řadu edukačních her přibližujících fyziku světla zábavnou formou, vyhledávat slabé radioaktivní zářiče a ti nejmenší si mohli sestavit ozdobu do vlasů ze svítících tyčinek. To byla nejpopulárnější aktivita a děti úplně pohltila. Po setmění jsme vysílali krátká prezentační videa o obou laserových centrech na stěnu laserové budovy.

Kolik účastníků navštívilo ELI během Noci vědců?

Noc vědců je naše nejpopulárnější akce. Letos naše centrum navštívilo téměř 600 lidí.

Jak velký tým se na akci podílí?

Vzhledem k rozsahu akce se na organizaci podílí kolem 30ti zaměstnanců z řad vědců, techniků a administrativních pracovníků.

Listopadový Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Jak se ELI Beamlines podílelo na této akci a co mohli návštěvníci vidět nebo si vyzkoušet?

Akce letos dostala nové jméno, ale obsah a zacílení zůstalo obdobné. Připravili jsme dva Laserové dny pro základní a střední školy, kde se studenti dozvěděli mnoho informací z oblasti fyziky a laserových technologií a měli možnost se podívat na naše ultraintenzivní lasery.

Jeden podvečer jsme potom věnovali široké veřejnosti, kde byl program obdobný. Fanoušci fyziky, kteří nemohli dorazit přímo do našeho centra, měli příležitost zhlédnout online přednášku a navazující živou diskuzi o laserových rentgenových zdrojích, která je stále k dispozici na YouTube kanálu Týdne AV ČR.

Spolu se sousedním laserovým centrem HiLASE jste právě odstartovali novou středoškolskou soutěž Science Challenge. V čem spočívá a jaká jsou pravidla? Máte už přihlášené první týmy?

Jedná se o edukační soutěž určenou malým týmům složeným ze třech středoškoláků a jednoho vyučujícího. Během listopadu týmy pracují na zadaném online úkolu, který  zjednodušeně spočívá ve vzdáleném ovládání optického set-upu umístěného v laserovém centru. Týmy konkrétně vytvářejí program na automatizaci laserových systémů, který by mohl nalézt uplatnění v průmyslu.

Na ty nejlepší 3 týmy potom čeká prosincová 24hodinová výzva probíhající už přímo v laserových centrech. Studenti se zblízka seznámí s prací našich výzkumníků a inženýrů, nahlédnou pod pokličku špičkové laserové vědy a poperou se se spoustou nových informací z programování, optiky, fyziky a hlavně týmové práce v partě nadšenců. Přihlásilo se nám již několik týmů z gymnázií napříč ČR, které začaly na online úkolu intenzivně pracovat. Více informací je na webu soutěže: www.sciencechallenge.cz

Jak se ti líbí pracovat v Dolních Břežanech? Vidíš nějaké přesahy své práce do života v obci?

V ELI pracuji od roku 2012 a po dokončení budovy v roce 2015 sídlíme v krásné moderní budově v Dolních Břežanech. Spolupráce s radnicí i místními obyvateli
je od začátku vřelá a konstruktivní. Jsme velmi rádi, že se sídlem ELI staly právě Dolní Břežany.

Spolupráce s místními obyvateli je pro nás velmi důležitá a snažíme se být co nejvíce otevření a transparentní. Rádi seznamujeme občany s prací a výsledky našich výzkumných týmů. Také proto se účastníme akcí pořádaných obcí jako třeba Svatováclavské slavnosti, ale též pořádáme akce, na které zveme právě občany Dolních Břežan. Například Noc vědců či Mezinárodní den světla.

Já se v obci cítím od začátku jako doma. Jako rodilý Pražák jsem si říkal, jak je to možné a nedávno jsem na to přišel. Procházel jsem si rodokmen a narazil na pradědečka, který se narodil v roce 1856 právě v Dolních Břežanech.

Text: Petr Solil. Foto: ELI Beamlines