2. 12. 2019 proběhlo na základní škole v Dolních Břežanech za účasti vícepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, místopředsedy Akademie věd ČR Jana Řídkého, ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Michaela Prouzy a dalších čestných hostů slavnostní otevření polytechnických dílen. Projekt byl realizován Obcí Dolní Břežany v úzké spolupráci s vedením školy. Na přípravě a realizaci se podíleli zástupci plzeňského Makerspace DEPO2015, významně přispěli mladí vědci z laserového centra HiLASE.

„Dolní Břežany zase předběhly dobu! Respekt před tím, jak se obec rozvíjí a co všechno dělá nejen na poli vědy a výzkumu. Dnešní otevření polytechnických dílen při ZS a MŠ Dolní Břežany, které budou moct využívat i další školy z okolí, je inspirací pro všechny, kterou by měly následovat i další obce a jejich školy. Takhle nějak si představuji předmět technika, který i v duchu Czech Republic: The Country For The Future zavádíme do škol,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „A jsem moc rád, že špičkovými polytechnickými dílnami obecní ambice nekončí, mluvili jsme třeba o inovačním hubu, který by pomohl tomu, aby z Dolních Břežan byl, jak místní sami říkají, „hvězdný vršek“ propojující špičkový výzkum, vývoj, inovace a samozřejmě související a tolik potřebné už zmiňované technické vzdělávání. Tak, aby se lidem v obci dobře žilo a byli na svůj domov ještě víc pyšní.“

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s vědeckými centry HiLASE, ELI Beamlines a Biocev. Vědci z těchto center pravidelně docházejí na výuku předmětu Science, od letošního školního roku vyučují nový předmět Robotika. Postupně se zapojují i firmy, které mají navázané aktivity v regionu – RIGAKU, Beneš a Lát, Cardam. “Z nových dílen jsem doslova nadšen. Nabízejí možnost praktické seberealizace všem dětem. Manuálně zručným, umělecky nadaným, technicky uvažujícím. Okolo Dolních Břežan se rozvíjí vědecko-technologický region mezinárodního významu. Špičková základní škola připravující děti na digitální revoluci nejen v průmyslu do takového regionu patří. Jsem rád, že jsme mezi těmi, co udávají tempo a směr,” shrnul vývoj v regionu předseda správní rady STAR a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

Po skončení oficiálního programu následovalo pracovní jednání mezi vybranými zástupci STAR regionu a ministrem Karlem Havlíčkem. Věslav Michalik prezentoval aktivity a plány STAR. Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE představil aktuální projekty spolupráce s průmyslem i úspěchy na poli zahraničním grantů. Zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR a společnosti CARDAM následně seznámili ministra s novou službou pro podniky z ČR i zahraniční, které mají zájem využívat technologií i znalostí místních výzkumných organizací a firem. Tzv. Digital Innovation Hub jménem B4I (Brain for Industry) sdružuje několik pracovišť zaměřených na aditivní a laserové technologie. Cílem B4I je poskytovat soubor podpůrných služeb na jednom místě a umožnit tak komerčním partnerům přístup k unikátním metodám, softwaru nebo technologickým platformám.

Inspirace pro ostatní: polytechnické dílny při ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech

Polytechnické dílny zahrnují cvičnou kuchyňku a tři odborné prostory – dílny „Kov a dřevo“, Art a Design a High-tech robotickou dílnu. Samotné názvy dílen vystihují jejích zaměření. Obecně by dílny měly sloužit jako simulátory výrobního prostředí, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslnými činnostmi, naučí se pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou představeny i moderní technologické trendy jako 3D tisk, robotika, digitalizace. Všechny dílny jsou nadstandardně zařízeny. Dílna „Kov a dřevo“ je vybavena lehkým strojním zařízením typu soustruh, pily, brusky, vrtačky, frézky, atd. Velmi nadstandardní je vybavení pro práci s kovy, pro doplňkové aktivity a kurzy bude možné využít např. kovářskou pec. Samozřejmě nechybí široká škála ručního nářadí. V Art a design dílně předpokládáme práci s materiály, jako jsou plasty, papír, textil, drát, sklo a další. Vybavena je např. tiskařským lisem, řezacími plotry nebo šicími stroji. High-tech robotická dílna byla navržena v souladu s posledními trendy spojenými s průmyslem 4.0 a nezbytnou přípravou žáků na nové technologie. Tomu odpovídá i vybavení dílny – sady pro stavbu elektrických obvodů, stavebnice LEGO, Elduino, Arduino, 3D pera, skener, 3D tiskárny, robotická ruka, CNC fréza, modely raket, drony atd.

„Naše dílny jsou pro mne z kategorie Vysněný projekt a splněný sen. Využívat je budou všechny děti, od první do deváté třídy, a to nejen hodinách tzv. pracovního vyučování, ale třeba i ve výtvarce, fyzice, Science nebo při projektové výuce. V plánu máme i aktivity pro děti ze školky. Večer a o víkendech budou probíhat kurzy pro veřejnost,“ popsala budoucí fungování dílen ředitelka školy Iva Fischerová.

Celý projekt „ Infrastruktura pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Dolní Břežany“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004228 byl realizován v rámci programu IROP. Celkové schválené náklady byly ve výši 26,53 mil. Kč, z toho dotace z EU činila 22,55 mil. Kč.

Zdroj: MPO, obec Dolní Břežany